Hiển thị 13–14 của 14 kết quả

Đang mở bán
Giá: $4600/m2
  • Số căn hộ: 525
  • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
  • Số căn hộ: 10.000
  • Mật độ xây dựng: 25%

Liên hệ bộ phận kinh doanh