Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
525
Quy mô:
15,378 m2
Mật độ xây dựng:
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:15,378 m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:525 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:15,378 m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:525
Ngày hoàn thành:

Liên hệ bộ phận kinh doanh