Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
986.33ha
Mật độ xây dựng:
Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Shop house Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:986.33ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Dự kiến năm 2023.
Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Shop house
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:986.33ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Dự kiến năm 2023.

Liên hệ bộ phận kinh doanh