Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
10
Số tầng:
Số căn:
5094
Quy mô:
7.07ha
Mật độ xây dựng:
30%
Thảo Điền Investment Thảo Điền Investment
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:10 Số tầng:
Quy mô: 7.07ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:5094 Ngày hoàn thành:
Thảo Điền Investment Thảo Điền Investment
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:10
Số tầng:
Quy mô: 7.07ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:5094
Ngày hoàn thành:

Liên hệ bộ phận kinh doanh