Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
438
Quy mô:
20.4ha
Mật độ xây dựng:
Loại: Shop house Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:20.4ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:438 Ngày hoàn thành:Năm 2024
Loại: Shop house
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:20.4ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:438
Ngày hoàn thành:Năm 2024

Liên hệ bộ phận kinh doanh