Hiển thị tất cả 11 kết quả

Đang mở bán
Giá: Từ 7.3 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 2168
 • Mật độ xây dựng: 30%
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
 • Số căn hộ: 549
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang mở bán
Giá: 29 - 32 tr/m²
 • Số căn hộ: 1.310
 • Mật độ xây dựng: 37%
Đang mở bán
Giá: 49.5 triệu/m2
 • Số căn hộ: 5094
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang mở bán
Giá: Từ 3,6 tỷ/căn.
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá:
 • Số căn hộ: 438
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 25 - 30 tr/m²
 • Số căn hộ: 1570
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang mở bán
Giá: 58 - 65 tr/m²
 • Số căn hộ: 3.748
 • Mật độ xây dựng: 29.5%
Sắp mở bán
Giá: 53 - 62 tr/m²
 • Số căn hộ: 4000
 • Mật độ xây dựng: 23.6%
Đang mở bán
Giá: $4600/m2
 • Số căn hộ: 525
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 25%

Liên hệ bộ phận kinh doanh